ระเบียบการ รับตรงทั่วประเทศ15 โครงการ โดยใช้คะแนน GAT/PAT ม.เชียงใหม่ 58


รับตรง 15 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558
ระดับปริญญาตรี ที่ใช้คะแนน GAT/PAT ของ สทศ.ในการคัดเลือก
เปิดรับสมัครช่วงที่ 2  วันที่ 29 ธันวาคม 57 - 19 มกราคม 58