ระเบียบการ รับตรงทั่วประเทศ12 โครงการ โดยใช้คะแนน วิชาสามัญ ม.เชียงใหม่ 58


รับตรง 15 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558
ระดับปริญญาตรี ที่ใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา ของ สทศ.ในการคัดเลือก
เปิดรับสมัครช่วงที่ 3  วันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2558