รับตรง โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา 58


รับตรง โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2558 

       คุณสมบัติเฉพาะ
       - มีผลการเรียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
       - มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา เป็นตัวแทนไม่ต่ำกว่าระดับจังหวัดและมีผลการแข่งขันภายใน 3 ปี ย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป)
        - ระเบียบการคัดเลือก (ดาวน์โหลดที่นี่)

       เริ่มรับสมัครทางเว็บไซต์วันที่ 15 กันยายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

       - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หมายเลข 038-102060