กำหนดการรับสมัคร รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 58


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กำหนดจะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี 

ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัคร ระหว่าง15 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2557
รายละเอียดจะประกาศให้ทราบอีกครั้งนึงจ้า
หน้าเว็บไซต์หลัก http://pharm.buu.ac.th/