รับตรงทั่วประเทศ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) ม.บูรพา 58

 
รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประเภทโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ)
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2558
       คุณสมบัติเฉพาะ
       - รับผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาทั่วประเทศ
        - ระเบียบการสอบคัดเลือก (ดาวน์โหลดที่นี่) **ผู้สมัครต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร**

       เริ่มรับสมัครทางเว็บไซต์วันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

       - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานรับเข้าศึกษา หมายเลข 038-102643
       - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะแพทยศาสตร์ หมายเลข 038-102580 ต่อ 2315