เปิดรับสมัครสอบ CU-TEP,CU-SCIENCE รับสมัครถึง 7 สิงหาคม 57


ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครสอบ CU-TEP,CU-SCIENCE  

รับสมัครถึง 7 สิงหาคม 57
CU-TEP : ใช้ยื่นรับตรง หลักสูตรนานาชาติ
CU-SCIENCE : ใช้ยื่นรับตรง หลักสูตรนานาชิตและหลักสูตรปกติ คณะวิทยาศาสตร์

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.atc.chula.ac.th/index2.html