ค่ายขจีแคมป์ครั้งที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคเคมี ม.เกษตรศาสตร์

ค่ายขจีแคมป์ครั้งที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคเคมี ม.เกษตรศาสตร์ : หากคุณสงสัยว่า วิศวกรรมเคมีเรียนอะไร  ทำงานอะไร Green Engineer คืออะไร มาร่วมหาคำตอบกันได้ในค่ายจ้า เปิดรับสมัคร 4 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2557
หน้าหลัก  https://www.facebook.com/kgecamp5