สอบตรงชิงทุน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2558


รับตรง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เปิดรับสมัครประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม ถึง 21 พฤษศจิกายน  2557     

รายละเอียดการรับสมัครประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558  
กรอกใบสมัค Online  
พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบฯ  
พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครฯ  
พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ (ภายหลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทำการ) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา 02-763-2601-5