สอบ SMART-I เพื่อใช้ในการยื่นรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 2558


โครงการที่รับผลคะแนน SMART-I
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
SMART ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่สนามสอบรับสมัครวันสอบ
 6/2557มธ.รังสิต28 ก.ค. - 3 ส.ค. 5724 ส.ค. 57
7/2557มธ.รังสิต25 ส.ค. - 31 ส.ค. 5714 ก.ย. 57
8/2557มธ.รังสิต22 ก.ย. - 28 ก.ย. 5712 ต.ค. 57
9/2557สุราษฎร์ฯ13 ต.ค. - 19 ต.ค. 572 พ.ย. 57
10/2557มธ.รังสิต13 ต.ค. - 19 ต.ค. 5716 พ.ย. 57
11/2557เชียงใหม่10 พ.ย. - 16 พ.ย. 5730 พ.ย. 57
12/2557ขอนแก่น10 พ.ย. - 16 พ.ย. 5714 ธ.ค. 57
1/2558มธ.รังสิต17 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 5711 ม.ค. 58