สอบตรง & สอบชิงทุน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ SIIT 58


สอบตรง & สอบชิงทุน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ SIIT 58
เพื่อกระจายโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษากองทุนสิรินธรเทคโนโลยี และโครงการสอบคัดเลือกตรงโดยสถาบัน ประจําปี การศึกษา 2558
 
รับสมัคร                                                                         1ส.ค. - 11ก.ย. 2557
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ (ต่างจังหวัด)                  7ต.ค. 2557
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ (กรุงเทพฯ)                    1และ 17ต.ค. 2557
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมเคมี       วิศวกรรมโยธา       วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
วิศวกรรมเครื่องกล            วิศวกรรมอุตสาหการ         วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการวิศวกรรม  เทคโนโลยีการจัดการ
สมัครออนไลน์ได้ที่
http://admissions.siit.tu.ac.th
รายละเอียด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel. 02 986 9009 ต่อ 1002 – 1006