การรับสมัครค่าย สอวน. ปี 2557 ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม นี้


การรับสมัครค่าย สอวน. ปี 2557 
1. ศูนย์ สอวน. กทม. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557 
ยกเว้นวิชาชีวทยา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19  - 31 กรกฎาคม 2557
2. ศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.phys.sc.chula.ac.th