รับตรง เพิ่มเติม หลัง admission วิทย์คอม ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

 
รับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรง เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)รับสมัคร/ชำระเงินค่าสมัคร  นับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557  สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ ที่ 20 กรกฎาคม 2557
 
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cs.tu.ac.th