รับตรง ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ม.มหิดล 2557 รับสมัคร 17-24 ก.ค.


โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะทันตะแพทย์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรทันตยแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 30 คน
รับสมัคร 17-24 กรกฎาคม 2557
       -ระเบียบการรับสมัคร :>> คลิกที่นี่
       -ระเบียบการรับสมัครภาษาอังกฤษ :>> คลิกที่นี่
       -ใบสมัคร : >> คลิกที่นี่
       -รายละเอียดเพิ่มเติม : >> คลิกที่นี่