ระเบียบการ รับตรง แพทยศาสตร์ , ทันตะแพทย์ ม.ขอนแก่น 2558


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา  2558
คลิกที่นี่
***************************************
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา  2558
คลิกที่นี่
***************************************
ปฎิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาฯ  คลิกที่นี่