รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 57 รอบ 2


รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศษสตร์ ศรีราชา
เปิดรับสมัครนักศคกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 รอบ 2


เปิดรับสมัครถึง 15 กรกฎาคม 2557
รายละเอียด  http://158.108.120.25/