รับตรง (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ 2557

 
รับตรง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2557 
 
เปิดรับสมัคร 23 มิถุนายน – 8 กรกฎคม 2557