รับตรง โครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี (รอบพิเศษ) ม.นเรศวร 2557


ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี (รอบพิเศษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557
...วันเวลารับสมัคร: ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิ.ย. 57 ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนีั - 14 มิ.ย. 57
...สถานที่รับสมัคร :งานบริการการศึกษา (รับเข้าศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม... (4/06/2557)