รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 2557 รอบ 2


โครงการภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 9-30 มิถุนายน 2557