ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราชครั้งที่ 16 รับสมัคร 1-31 กรกฎาคม 2557


ระเบียบการค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราชครั้งที่ 16
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1.กำหนดการเข้าค่าย 2 วัน ไป-กลับ (ไม่มีการค้างคืน)
     รอบที่ 1: วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 และ วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557
     รอบที่ 2: วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 และ วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557
***หมายเหตุกิจกรรมในวันเสาร์จะจัดเวลา 7:00น. – 19:00 น. และ
                             วันอาทิตย์จะจัดเวลา 7:00 น. – 20:00 น. เหมือนกันทั้ง 2 รอบ

2. สถานที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

3. คุณสมบัติผู้สมัคร
     นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

4.จำนวนที่รับสมัคร รับทั้งหมด 500 คน แบ่งเป็น
     รอบที่ 1จำนวน 250 คน และ รอบที่ 2 จำนวน 250 คน
***หมายเหตุ หากเลือกทั้งสองรอบหรือสมัครมาสองครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์ทั้งสองรอบ

5.กำหนดการรับสมัคร
     เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2557โดยสามารถติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.facebook.com/simedicalcamp16
    
6.ประกาศผลทั้งสองรอบ วันจันทร์ที่ 1กันยายน 2557
     ทางเว็บไซต์www.facebook.com/simedicalcamp16
     6.1    นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท โดย คณะกรรมการฯ จะประกาศรายละเอียดให้ทราบในวันประกาศผล
     6.2    นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก จะไม่ต้องชำระค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

7.เอกสารประกอบการสมัคร
     ใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.7) สแกนหรือถ่ายรูปแล้วอัพโหลด เพื่อใช้ยืนยันตัวตนโดยต้องมีตราประทับของโรงเรียน

หมายเหตุ
* หากเอกสารหรือการตอบคำถามในการสมัครไม่ครบตามข้อกำหนดจะไม่ได้รับพิจารณาคัดเลือก
**กรุณาตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งก่อนกดยืนยันการสมัคร เนื่องจากข้อมูลที่กรอกไว้ทั้งหมดจะไม่สามารถแก้ไขในภายหลังได้
***การตัดสินของคณะกรรมการในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด
****หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.facebook.com/simedicalcamp16นักเรียนจึงควรติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ เว็บไซต์ www.facebook.com/simedicalcamp16