รับตรง โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าธนบุรี 57


โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2557 รับสมัครสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) เรียกสอบ 20 คน และรับเข้าศึกษา 8 คน โดยใช้เกณฑ์การรับสมัครของคณะวิศวกรรมศาสตร์
กำหนดการเดิม ปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557
กำหนดการใหม่  ขยายเวลารับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557
สำหรับกำหนดการและขั้นตอนอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงขอให้ผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดในปฏิทินการรับสมัครใหม่ตามลิงค์ด้านล่างนี้อีกครั้ง
หมายเหตุ :
  • การสมัครโครงการนี้ผู้สมัครต้องใช้ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา) ในการสมัคร ขอให้ผู้สมัครใช้ผลการเรียนที่โรงเรียนออกให้เท่านั้น โปรดหลีกเลี่ยงการคำนวณผลการเรียนเอง เนื่องจากมีโอกาสผิดพลาดสูง

Download คู่มือการกรอกใบสมัครออนไลน์