รับตรง ทุนเพชรพระจอมเกล้า พระจอมเกล้าธนบุรี 2557 เปิดรับ 6-20 พ.ค.


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2557
เรียนฟรีตลอดหลักสูตร มีเงินค่าครองชีพ 4000 บาทต่อเดือน
ค่าอุปกรณ์แรกเข้า 30,000 บาท
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6-20 พฤษภาคม 2557
หมายเหตุ : ให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน และส่งมาที่สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 (ดูตราประทับไปรษณีย์)
เอกสารการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. สำเนาผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน
ดูกำหนดการและเกณฑ์การรับสมัครตามลิงก์ด้านล่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ