ค่ายมหิดล Electronic Youth Camp 2014 (EYC 2014) วิศวะไฟฟ้า นักอิเล็คทรอนิกส์


ค่ายมหิดล Electronic Youth Camp 2014 (EYC 2014)
 
เปิดโอกาสให้น้องๆได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ กับพี่ๆ วิศวะไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล
นักอิเล็คทรอนิกส์ คืออะไร? เรียนแบบไหน? ต้องทำอะไรบ้าง?
ห้ามพลาด!!! ค่าย EYC 2014
 
ใบสมัครค่ายที่ >>> https://www.facebook.com/MahidolEycCamp2014
 
ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 มิ.ย. 2557 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 5
 
ประกาศผลการคัดเลือก : รอบแรก 14 มิถุนายน 2557 ทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/MahidolEycCamp2014
 
ระยะเวลาค่าย EYC2014 : 27 - 29 มิถุนายน 2557 (3 วัน 2 คืน)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- เว็บไซต์ https://www.facebook.com/MahidolEycCamp2014