รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน (รอบสอง) 2557

298x435mmรอบสอง2
รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน (รอบสอง) ปี 2557 
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 
และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ)

กำหนดการรับสมัคร 
- เปิดระบบรับสมัคร ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557   เวลา 10.00 น.
- ปิดระบบรับสมัคร ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00 น

 
* หมายเหตุ : - ขอให้นักเรียนที่สนใจ อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครให้เข้าใจก่อน ทำการสมัครผ่านระบบ
                  
 - การสมัครออนไลน์ ขอให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome เท่านั้น
                       - ผู้สมัครที่ยื่นสมัครในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว แต่สแกนหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบ 
                         หรือไม่ได้เนื่องจากระบบขัดข้อง ขอให้จัดส่งเพิ่มเติมมาได้ที่ E-mail : fengnrsw@ku.ac.th

[อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร ] [ข้อมูลหลักสูตรปริญญาตรี] [ระบบรับสมัครออนไลน์]