รับตรง Bioscience and Technology (International Program) ม.เกษตรศาสตร์ 2557


หลักสูตร Bioscience and Technology (International Program) ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดดังนี้

     ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ (2 ช่องทาง) ดังนี้

     1. (แบบรับตรง) เริ่มรับสมัครวันอังคารที่ 22 เมษายน ถึง 9 กรกฎาคม 57
สมัครผ่านระบบออนไลน์ หรือ สมัครด้วยตนเองที่คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นล่าง อาคารทวี ญาณสุคนธ์
 
     2. ผ่านระบบ admission กลาง (โปรดดูปฏิทินการสมัครของ ที่ http://www.cuas.or.th/