รับตรงทั่วประเทศ และ โควตาภาคตะวันออก รอบที่ 2 ม.บูรพา 57 วันที่ 8-28 พ.ค


ใครผิดหวัง รับตรง ม.บูรพา 2557 ในรอบแรก
รอสมัครและจ่ายเงินรอบที่ 2 T__T
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2557 
        ระเบียบการทั่วประเทศปี 57 .. ** เปิดได้กับ Chrome เท่านั้น ** 
        ตารางขวาง(จำนวนรับทั่วประเทศ)ครั้งที่ 2 .. ** เปิดได้กับ Chrome เท่านั้น ** 
        ประกาศรับเพิ่มเติม ทั่วประเทศ (คณะวิทย์+ศิลป์) จันทบุรี 

        ระเบียบการ(12 จังหวัด) .. ** เปิดได้กับ Chrome เท่านั้น ** 
        ตารางขวาง(จำนวนรับ 12 จังหวัด)ครั้งที่ 2 .. ** เปิดได้กับ Chrome เท่านั้น ** 
        ประกาศรับเพิ่มเติม 12 จังหวัด (คณะวิทย์+ศิลป์) จันทบุรี 

        เข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 
        สอบถามข้อมูลการประกาศรายชื่อได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา โทร. 038-10 2643 
หมายเหตุ 
       ผู้ที่ประสงค์จะสมัครประเภทรับตรง จะต้องมีผลคะแนน GAT/PAT (สอบเดือนมีนาคม 2557)
       หรือผู้ที่มีคะแนน GAT/PAT ไว้อยู่ก่อนแล้ว ที่มีอายุความไม่เกิน 2 ปี จึงจะมีสิทธิ์สมัครได้ 
       ซึ่งผู้สมัครไม่ต้องกรอกข้อมูลผลคะแนน GAT/PAT 
       เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะทำการดึงผลคะแนน GAT/PAT มาจาก สทศ. มาประมวลผลการคัดเลือก