รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศษสตร์ ศรีราชา 57 เปิดรับ1-30 พ.ค.


รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศษสตร์ ศรีราชา
เปิดรับสมัครนักศคกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ตั้งแต่ 1-30 พฤษภาคม 2557
รายละเอียด  http://158.108.120.25/