รับตรง วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2557

 
รับตรงหลักสูตร ISC: Industrial Science and Management (International Program) หรือวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปิดสามกลุ่มวิชา ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีประยุกต์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 
รับตรง ยื่นคะแนน O-NET (ภาษาอังกฤษ)
รอบที่ 1 รับสมัคร บัดนี้ ถึง 14 พฤษภาคม 2557
รอบที่ 2 รับสมัคร 2 มิถุนายน ถึง 11 กรกฎาคม 2557
สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น สนใจสอบถามรายละเอียด www.isctu.com / 09-9051-5130 / isci.tu@gmail.com