รับตรง โครงการปริญญาตรีหลักสูตรการวิจัยทางสังคม ม.ธรรมศาสตร์ 2557


รับตรง โครงการปริญญาตรีหลักสูตรการวิจัยทางสังคม
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ผู้สนใจสมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยแบ่งเป็น
·         สมัครทางไปรษณีย์: 1-30 มิถุนายน 2557
·         สมัครด้วยตนเอง: 1 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557

(เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)
สามารถดูรายละเอียดเติมได้จากแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ได้ที่ 
http://socanth.tu.ac.th/news/ug-socres-admission-2014/
สนใจสอบถามรายละเอียด 02-6965814 / 02-6965832