ขยายเวลารับสมัคร รับตรง ผู้มีผลการเรียนดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 57


โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 20 เปอร์เซ็นต์แรกของโรงเรียน
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ขยายเวลารับสมัครถึง 17 เมษายน 2557
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/giftedquota/index.php