รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ ช่วงที่2 ปี 57


รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน  ม.เชียงใหม่ ช่วงที่2 ปี 57
เปิดรับสมัครวันที่ 24 - 29 เมษายน 2557 ทั้งหมด 17 โครงการที่เปิดรับช่วงที่ 2 จ้า
โดยจะมีโครงการที่เป็นรับตรงทั่วประเทศก็หลายโครงการอยู่ เช่น โครงการผลการเรียนดี