ME TUNE UP CAMP ครั้งที่ 8


     ขอเชิญน้องๆม.ปลายสายวิทย์-คณิต มาเป็นส่วนหนึ่งของค่าย "ME TUNE UP CAMP #8" ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัคร
วันนี้-11 เมษายน 2557
วันที่จัดค่าย
23-26 พฤษภาคม 2557
ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม