รับตรง IUP วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2557


ม.เกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ 5 สาขา  รอบแรกตั้งแต่วันนี้ถึง 29 มีนาคม 2557
โครงการ ป.ตรีนานาชาติ (IUP) เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาต่อใน 2 สาขาเปิดใหม่ด้แก่
1. Environmental Engineering
2. Electrical Engineering (Communication Engineering - English Program)  
โดย 2 สาขานี้ จะรับสมัครผ่านระบบ Walk-in admission ของโครงการ IUP เท่านั้น เนื่องจากเป็นสาขาเปิดใหม่
จึงไม่มีการรับนิสิตผ่านระบบแอดมิชชั่นกลาง และ Direct Admission ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
นอกจาก 2 สาขาใหม่ โครงการยังเปิดรับนิสิตในสาขา Software and Knowledge Engineering, Electrical-Machanical Manufacturing Engineering และ Mechanical Engineering ซึ่งเปิดรับสมัครทุกช่องทางตามปกติ รวมถึง Walk-in admission ด้วย
Electrical Engineering  (Communication Engineering - English Program)
The Electrical Engineering Program (Communication Engineering) is mainly emphasized on advanced information and communication technologies. Students enrolled in this program study not only the various fundamental concepts such as electrical circuit analysis, telecommunication engineering, electronic circuits and communication systems, but also the break-through theories in information and communication subjects.  Moreover students are able to obtain practicing experience from various laboratory courses such as electric circuit lab, electronics lab, and communication lab. etc. The program has been approved by Council of Engineers (Thailand) to acquire the license for professional practice.  The program is carefully designed by taking into account the foreign industrial requirements.
To complete the program, students are required to pass a minimum of 145 credits. Students are encouraged to take part in a 4-month internship aboard. Also, the exceptional graduate students from this program are specially recommended to pursue the master degree in information and communication technology for embedded systems (International Program).

Environmental Engineering (International Program)
The Environmental Engineering Program was designed to focus on prevention and minimizing the adverse effects of pollution created by human activities on the national, regional and global scales.
Major topics of teaching and research in the program include:
  • Design of conventional and advanced water and wastewater treatment
  • Integrated systems for solid and hazardous waste management
  • Control of air pollution, noise and vibration
  • Remediation of contaminated land and subsurface
  • Environmental management tools for organizations such as environmental impact assessment, environmental risk assessment, and environmental management systems.

The Environmental Engineering Program was accredited by Thailand’s Council of Engineers whereby graduates can apply for their professional license to practice environmental engineering.
The 4th year student in this program can apply for the 6 month cooperative education program abroad at selected institutions to strengthen their English skills and working ability in the environmental engineering arena. This program is offered by the Department of Environmental Engineering, which has cooperation agreements with various international institutions.Specific Requirements for Walk-in Applications
An applicant must complete, or be in, grade 12 (M6) or equivalent. For applicants with an international high school education, qualifications will be approved individually.
These are two options applicants can choose from:
Option 1: Submit international standardized test scores
Applicants must submit their standardized test scores as follows:
1. English language proficiency as demonstrated by a minimum score on one of the following tests:
  • TOEFL (iBT) score of 61
  • CU-TEP score equivalent toTOEFL (iBT) score of 61
  • IELTS 5.5

2. Academic proficiency as demonstrated by a minimum score on SAT Reasoning Test™ (SAT or SAT I)
  • Mathematics Section score of 600
  • Critical Reading + Mathematics Section combined Score of 1,000

Option 2: Submit Thai national test scores
1.GAT
2.PAT1
3.PAT3

Documents Needed:
All applicants need to submit the following documents:
  1. Official high-school transcript.
  2. Score reports such as TOEFL & SAT or GAT, PAT1 & PAT3.
  3. Two student photos, 2-inch, taken recently.
  4. Photocopy of your National Identification Card, or passport, and permanent resident documents.
  5. Completed Student Application Form
  6. THB 1000 or $33 application fee (non-refundable) payable to:
           •IUP, Account No. 3741271688, Krungsri Ayudhya Bank, Kasetsart University Branch

Tuition Fee:
60,700 Baht per semester (for students entering the 2013 academic year) 
การรับสมัคร
รอบแรก
หมดเขต 29 มีนาคม 2557
วันสัมภาษณ์ 4 เมษายน 2557
รอบที่สอง
หมดเขต 30 เมษายน 2557
วันสัมภาษณ์ (ประกาศภายหลัง)

สอบถามเพิ่มเติม
IUP Office อาคาร 17 นานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Tel: +66 2 797 0999 ext. 1181, 1182, 2020 and +66 2 579 1489
www.facebook.com/iupku