สอบตรง มทร.ธัญบุรี พุ่ง 2 หมื่นคน # มัลติมีเดีย-แพทย์ไทย-วิศวะ แข่งขันดุ


นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง โดยสิ้นสุดการรับสมัครไปเมื่อวันที่ 28 ก.พ.27 ที่ผ่านมานั้น จากข้อมูลพบว่ามีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษามากถึง 21,230 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2,000 คน และเป็นที่น่าสังเกตว่า สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย วิทยุ โทรทัศน์ แพทย์แผนไทย ได้รับความสนใจสมัครสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก
     ทั้งนี้ น่าจะมีสาเหตุมาจากนโยบายของรัฐ ที่มีการขยายตัวของระบบโทรทัศน์ดิจิตอล และในอนาคตจะมีการขยายตัวของวิทยุดิจิตอลด้วย ส่วนแพทย์แผนไทยนั้น เนื่องจากปัจจุบันมีการขยายการบรรจุแพทย์ทางเลือก เข้าทำงานในส่วนราชการต่างๆ และมีการรักษาโดยแพทย์ทางเลือกตามโรงพยาบาล สถานพยาบาลมากขึ้น ทำให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับจากประชาชน รวมถึงการที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ยอมรับตำรับยาแพทย์แผนไทย ด้วย 
      "สำหรับอัตราการแข่งขัน เมื่อแบ่งตามจำนวนผู้สมัครสอบกับจำนวนรับ พบว่า กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารมวลชน มีอัตราการแข่งขันสูง 35:1 กลุ่มบัญชี บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17:1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ 12:1 และกลุ่มสายสังคม 5:1 แต่อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการสมัครสอบในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ก็ไม่ได้มีจำนวนลดลง สะท้อนให้ห็นว่าตลาดแรงงานยังมีความต้องการอยู่ โดยเฉพาะการเปิดประเทศสู่อาเซียน มีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เด็กไทยสามารถเข้าไปประกอบอาชีพในประเทศกลุ่มอาเซียนได้ ดังนั้นภาครัฐควรสนับสนุนการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาต่อไป และควรเชื่อมโยงไปให้ถึงในระดับอาชีวศึกษาด้วย เพราะนี่คือทุนมนุษย์ของชาติและการลงทุนของประเทศ" นายประเสริฐ กล่าว