รับตรง คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา 2557 ครั้งที่ 2


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ครั้งที่ 2 คณะดนตรีและการแสดง  มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557
        - ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 
        - รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต เริ่มรับสมัครวันที่ 24 มี.ค. - 3 เม.ย. 2557 คลิกที่นี่
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา โทร. 038-10 2643