ค่ายเส้นทางสู่ฝันนักไอที WIP Camp ครั้งที่ 5 พระจอมเกล้าธนบุรี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดค่ายเส้นทางสู่ฝันนักไอที ครั้งที่ 5 เพื่อให้น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้ามาร่วมค้นหาตัวตนที่แท้จริง ในการก้าวเข้าสู่สาขาวิชาชีพไอที

ภายในค่ายน้องๆ จะได้รับความรู้มากมาย จากวิชาต่างๆ ดังนี้ IT Fundamental (ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ), Network, Programming เป็นต้น รวมถึงน้องๆจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ในการใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่จริงทั้งหมด 5 วันเต็ม

ในวันที่ 6-10 เมษายน 2556

ถ้าน้องๆสนใจก้าวเข้ามาหาเส้นทางสู่ฝันนักไอที สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.wipcamp.com หรือ
www.facebook.com/Ilovewipcamp