รับตรง รอบยื่นคะแนน คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ TEP-TEPE ม.ธรรมศาสตร์ 57

 
รอบยื่นคะแนน คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ โครงการ TEP-TEPE ม.ธรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ (TEP-TEPE) และหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) รับสมัครรอบยื่นคะแนนเรียนดี เฉลี่ย 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป + คะแนนภาษาอังกฤษตามที่โครงการฯ กำหนด หรือยื่นคะแนนมาตรฐาน 3 วิชา ได้แก่ วิทย์ คณิต อังกฤษ เช่น สามารถยื่นคะแนน PAT SAT IB AP IGCSE หรือ GED สมัครทางเว็บไซต์โครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง17 กุมภาพันธ์ 2557 หรือ 31 มีนาคม - 23 พฤษภาคม 2557 ค่ะ
 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tep.engr.tu.ac.th