รับตรง เขตภาคกลาง และภาคตะวันออก ม.ขอนแก่น 57 ไม่ใช้ GAT/PAT แล้ว


รับตรง ม.ขอนแก่นสำหรับน้องๆ ที่เรียนอยู่ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
เปิดรับสมัคร 12-19 กุมภาพันธ์ นี้จ้า โดยจะไม่ใช้ GAT/PAT แล้ว  
ใช้วิชาสามัญ ล้วนๆ ใครไม่ได้สมัครไว้ก็งาน อีกแล้ว T__T