ค่ายเปิดบ้านวิศวกร มช. ครั้งที่ 9 - Entaneer Open House #9มาแล้วววว !!!!!
ค่ายเปิดบ้านวิศวกรของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับน้องๆชั้นม.5ที่กำลังจะขึ้นชั้นม.6นะคร้าบบ  ^^


กิจกรรมเปิดบ้านวิศวกรเป็นค่ายปิดให้นักเรียนมาอยู่ร่วมกันเป็นเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 57 โดยมีนักศึกษาที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมคอยดูแล กิจกรรมภายในค่าย จะมีการเยี่ยมชมและบรรยายเกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้นักเรียนผู้เข้าร่วมค่ายได้ทำร่วมกัน การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมค่ายนั้น ตัวนักเรียนต้องเขียนตอบคำถามแสดงมุมมองของตนเองลงไปในแบบคำถาม ซึ่งจะมีเกณฑ์การวัดตามวัตถุประสงค์ของค่าย ใช้ในการคัดเลือกอยู่ โดยเอกสารประกอบกิจกรรมทางชมรมวิชาการฯ จะทำการจัดเตรียมไว้ให้ ภายในค่ายจะมีกฎของค่ายที่ผู้ร่วมค่ายทุกคนต้องปฏิบัติตาม เพื่อความปลอดภัยโดยส่วนรวมและเป็นการฝึกให้ผู้ร่วมค่ายอยู่ในระเบียบวินัยด้วย

สามารถสมัครได้แล้ว วันนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2557
ติดตามข่าวสารของค่ายได้ที่ : https://www.facebook.com/EntaneerOpenHouse9
รายละเอียดค่ายและข้อมูลการสมัคร : http://sdrv.ms/1epp9Yu
ใบสมัครค่าย : http://sdrv.ms/1ecuthN