รับตรง โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ม.บูรพา 2557


 ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาในโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
ม.บูรพา ปีการศึกษา 2557

        ระเบียบการ คลิกที่นี่ [CLICK]
        ใบสมัคร คลิกที่นี่ (ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557)
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกีฬาและนันทนาการ โทร. 038-102700 ต่อ 200