ค่าย Triple T Junior Camp ครั้งที่ 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรสำหรับ น้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สนใจในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1.เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในเขตโควตา 17 จังหวัด ภาคเหนือ 
2.เป็นนักเรียนสายการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3.มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
4.มีแนวคิดในเชิงวิศวกรรมที่แปลกใหม่

ใบสมัคร : https://docs.google.com/file/d/0B4QF9Mn0VytVeTBtMU5XUGZEYmM/edit
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/acclub.eng.nu
ปล. โปรเตอร์พิมพ์ปีจัดงานผิด  โดยจะเป็น 7-10 กุมภาพันธ์ 255