รับตรง รอบสอง วิทยาลัยนานาชาติ ราชภัฎสวนสุนันทา 57


วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557  รอบที่ 2 ปีนี้มีการสอบออนไลน์เพื่อเทสภาษาอังกฤษพื้นฐานก่อนเข้าสัมภาษณ์ค่ะ โดยเราอำนวยความสะดวกให้แก่เด็กๆค่ะโดยทำเป็นการสอบออนไลน์ทาง SSRUIC English Test ที่อยู่ หน้าเว็ปไซต์ www.ssruic.com เด็กๆต่างจังหวัดจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เพราะค่าใช่จ่ายมันแพงค่ะผลคะแนนจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครแลยค่ะ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ถึงจะได้เข้า สอบสัมภาษณ์ต่อไปค่ะ การสอบภาษาอังกฤษก็ไม่ยากค่ะ พื้นฐานความรู้ระดับ ม.6 ค่ะ 
การรับตรง รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2557
ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2557
โดยก่อนการสมัคร จะต้องทำข้อสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ ก่อนการสมัครค่ะ
สามารถดูรายละเอียดได้ที่
หรือโทร.ถามได้ ที่ 02 160 1200 กด 11 
หรือ 082 5601365 ในเวลาราชการค่ะ