ค่าย Junior Engineering Camp ครั้งที่ 17 บางมด


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
กับการกลับมาอีกครั้งของ Junior Engineering Camp ครั้งที่ 17 (JEC#17)
ขอเชิญชวนน้อง ๆ ทุกคนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์
ที่สนใจ ชื่นชอบ และกำลังค้นหาความฝันว่าจะเป็นวิศวกรดีไหม
หรือน้องๆที่อยากเป็นวิศวกร แต่ไม่รู้จะเลือกสาขาอะไร


ค่ายนี้เป็นอีกค่ายที่รวมวิชาการและสันทนาการสุดมัน
เตรียมพบกับการเปิดบ้านของทั้ง 10 ภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งบางมด

รายละเอียดดังนี้
ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 17 มกราคม 2557 (ยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์) 
- วันจัดกิจกรรมคือ วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2557
- การเลือกสาขาวิชาทางวิศวกรรมควรศึกษารายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาก่อน
- ใบสมัครในส่วนที่ 2 นั้นหากพื้นที่ในการตอบคำถามไม่เพียงพอ สามารถแนบกระดาษคำตอบเพิ่มเติมได้
- ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
- ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้
- รูปถ่ายติดในใบสมัคร ใช้รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว เท่านั้น
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ ในวนัที่ 22 มกราคม 2557 ทาง fanpage "JEC at KMUTT" (https://www.facebook.com/JEC.KMUTT)