ขยายเวลารับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ลาดกระบัง 2557

 
ขยายเวลารับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ลาดกระบัง  2557
 
ตาม สทศ. ได้มีประกาศเลื่อนกำหนดการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 เป็นวันที่ 8-11 มีนาคม 2557 และประกาศผลสอบในวันที่ 24 เมษายน 2557 นั้น ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงในคณะต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเลื่อนสอบ GAT/PAT จึงขอขยายเวลาการรับสมัครและกำหนดการใหม่ ดังนี้
 
รับสมัคร          วันนี้ถึง 24 เมษายน 2557
ชำระเงิน               วันนี้ถึง  25 เมษายน 2557
สอบสัมภาษณ์     9  พฤษภาคม 2557
ประกาศผล      16 พฤษภาคม 2557