งานบอลจุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 70 ประกาศเลื่อนเป็น 29 มี.ค.

  
 
เลื่อนงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 70 โดยประกาศเลื่อนจัดงานในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ไปเป็นวันที่ 29 มีนาคม 2557 แทน
 
          วันที่ 15 มกราคม 2557 งานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 70 ที่กำลังจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อเป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต-นักศึกษาทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ได้มีการประกาศเลื่อนงานออกไปเป็น วันที่ 29 มีนาคม 2557 แทน หลังเหตุการณ์บ้านเมืองยังไม่เป็นปกติ
 
          โดย เฟซบุ๊ก งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความว่า "มีมติร่วมในที่ประชุมระหว่างจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ให้เลื่อนวันจัดงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 70 เป็นวันที่ 29 มีนาคม 2557 แทนนะครับ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน นายณัฐพล วุฒิวรดิษฐ์ ประธานจัดงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 70"