รับตรง โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 57


รับตรง โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 57 สาขาที่เปิดได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาสถิติ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ หลักสูตรตรีควบโท สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://math.sci.tu.ac.th/
 ปล ระเบียบการยังไม่ออกนะครับ แต่หลักสูตร ตรีควบโทมีเกณฑ์คัดเลือกแล้วจ้า กดคลิก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรรับนักศึกษาใหม่ปี 2557 เพื่อเข้าศึกษาในโครงการภาคพิเศษกำหนดการรับสมัครนักศึกษาโครงการภาคพิเศษปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มที่ 1
ยื่นใบสมัครและชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร1 ก.พ. - 5 พ.ค. 2557
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์12 พ.ค. 2557
 สอบสัมภาษณ์17 พ.ค. 2557
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา21 พ.ค. 2557
 รายงานตัว พร้อมชำระค่าธรรมเนียม2 มิ.ย. 2557
 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา/ลงทะเบียน11 มิ.ย. 2557
   
กลุ่มที่ 2ยื่นใบสมัครและชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร2 มิ.ย. - 8 ก.ค. 2557
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน11 ก.ค. 2557
 สอบข้อเขียน13 ก.ค. 2557
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์15 ก.ค. 2557
 สอบสัมภาษณ์17 ก.ค. 2557
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา19 ก.ค. 2557
 รายงานตัว/ลงทะเบียน พร้อมชำระค่าธรรมเนียม20 ก.ค.-21 ก.ค. 2557
 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.cs.tu.ac.th