เลื่อนสอบตรง เภสัชศาสตร์ ศิลปากร ปี 57 เป็น 1-2 มีนาคม 57เลื่อนวันสอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิปากร เลื่อนจากกำหนดเดิมวันที่ 18-19 มกราคม 2557 ไปเป็นวันที่ 1-2 มีนาคม 2557