ค่ายสานฝันสู่พยาบาลสภากาชาดไทย 2557


ค่ายที่ทำให้น้องๆทุกคนรู้จักพยาบาลสภากาชาดมากขึ้น
รายละเอียด 
https://www.facebook.com/SANFUNCAMP