รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ปี 57


รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ปี 57
 เปิดรับสมัคร 20 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2557
จำนวน 280 คน ใน 7 สาขาวิชา