ค่ายวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ TME Camp#4 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มาแล้ว!! ค่ายที่น้องๆรอคอย :) TME Camp#4
เมื่อเทคโนโลยีการผลิตเติบโตอย่างก้าวกระโดด วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุจึงเป็นตัวเลือกต้นๆในวงการอุสาหกรรม  
ค่ายนี้จะพาน้องๆมาพบกับกิจกรรมที่สนุกสนาน และเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ประสบการณ์ ด้วยห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมที่ทันสมัยระดับประเทศ


ระยะเวลาในการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 10 มีนาคม 2557
สถานที่จัดกิจกรรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม : 28 - 31 มีนาคม 2557

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
www.eng.kmutt.ac.th/tmecamp
ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/TMECamp

แล้วพบกันนะคะ ^^  ค่ายดีๆที่น้องๆ " ไม่ควรพลาด " bye