รับตรง ม.ขอนแก่น ปิดรับสมัครเลือกสาขาระหว่างวันที่ 20 - 28 ม.ค. 57


มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้น้องๆ สมัครเลือกสาขาแล้วจ้าตั้งแต่วันที่ 20-28 มกราคม 2557 แต่ปีนี้ดูเหมือนจะเลือกยากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะเกณฑ์คัดเลือกต่างกันโดยปีนี้จะใช้คะแนนสอบตรงล้วนๆ 

เปิดรับสมัครเลือกสาขาระหว่างวันที่ 20 - 28 ม.ค. 57 

สาขาที่เปิดรับสมัครและวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ใช้สอบในปี 2557 ที่ตัดคะแนนวิชา Gat/Pat ออกแล้ว

โปรแกรมช่วยคำนวณคะแนนสามารถนำไปใช้งานได้แล้วที่นี่ 

คณะสาขาและวิชาที่ใช้สมัครของ ม. เครือข่ายที่ตัดวิชา Gat/Pat ออกแล้ว 
 ม.อัสสัมชัญ
 ม.กรุงเทพ
 ม.เชียงใหม่
 ม.แม่ฟ้าหลวง
 ม.สงขลานครินทร์
 ม.หอการค้าไทย
 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 ม. พายัพ